BC Signature

Ministry of Health and Ministry Responsible for Seniors

MEDICAL SERVICES COMMISSION
Financial Statement for the fiscal year
ended March 31, 2001

[ CONTENTS | SCHEDULE OF PAYMENTS ]
[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]

Listing for "A"
$
Yackel, Douglass B. 209,519.07
Yacyshyn, Harold286,784.40
Yakura, Florence Haruko177,126.11
Yam, Diana Elizabeth135,482.17
Yam, Molino Y. 133,198.76
Yam, Patrick Kevin181,028.18
Yam, Peter Chung-Ting33,391.60
Yamanaka, Michael Warren42,606.09
Yan, Ilym Gin157,378.78
Yan, Kam H. 74,667.15
Yang, Joseph C. W. 197,537.17
Yang, Kwang389,655.72
Yang, Liying22,002.80
Yang, Tung Chuo269,250.66
Yanko, Paul Edward226,060.76
Yao, Yitun Omlas260,431.81
Yap, John Chung Pun178,282.14
Yap, Keith Douglas479,155.29
Yardley, Tanja17,671.60
Yaremco, Michael E. 263,621.78
Yarrow, Colin Fraser195,962.44
Yasayko, Jack F. 80,673.63
Yasin, Nasif Ibrahim68,111.28
Yatcak, T. 105,929.14
Yates, James46,039.43
Yates, Michael Thomas39,741.70
Yatham, Lakshmi Narayana17,156.05
Yaxley, David T. 161,986.03
Ye, Zhongbd June18,163.00
Yee, Bradley Warren56,859.29
Yee, Sarah102,665.10
Yee, Shirley17,121.98
Yee, William Chia42,658.47
Yenson, Richard195,192.60
Yeomans, Tim C. 126,085.58
Yesnik, Vivian Gail12,383.29
Yeung, Ben Sai-Yin46,982.75
Yeung, Choi Kit482,492.88
Yeung, David P. H. 133,859.61
Yeung, Emilie Niat Min247,771.06
Yeung, Gerald Yan Leung265,120.30
Yeung, Hang E. 109,941.03
Yeung, Margaret Man-Wai148,026.53
Yeung, Peter K. 333,950.35
Yeung, Sai Keung244,262.66
Yeung, William Chan-Yin221,599.91
Yeung, William F. 384,161.22
Yeung, William Hang-Wai424,932.86
Yeung-Lai-Wah, Ah Fan656,295.63
Yik, Kwok Yeong394,163.76
Yim, Chan Yuk-Chun Karen53,713.45
Yim, Eric Wai Kee34,395.40
Yim, John18,318.45
Yin, Danny27,665.95
Yip, Andrea Joy16,055.50
Yip, Barbara Yuet-Ying250,361.19
Yip, Clifford Duncan11,385.85
Yip, Daniel Lap-Kei154,031.24
Yip, Samuel Su-Sam71,016.16
Yip, Virginia Wai Kwan48,539.00
Yokoyama, Benjamin Charles220,043.81
Yoneda, Bruce T. 375,147.75
Yoneda, Ross Jiro337,320.57
Yong, Collin Kah Khion261,954.22
Yong, Gabriel Y. S. 244,725.53
Yong, Peter L. T. 340,304.68
Yong, Robert Y. S. 537,488.29
York, Graham John238,480.04
Yorke, Alan J. 238,259.80
Yoshida, Eric Masao187,126.10
Yoshida, Hilary S. 10,493.09
Yoshida, Owen Isamu67,848.00
Yoshida, Samuel H. 142,681.98
Yoshitomi, Kerry Makoto53,761.40
Young, Andrew Bryson178,681.14
Young, Archibald D. 13,966.61
Young, Bryce G. 177,879.63
Young, David W. 229,881.71
Young, Donald John103,608.76
Young, Du Lee61,351.71
Young, Joanne Margaret85,814.65
Young, Kay119,651.32
Young, Keith K. 85,813.02
Young, Larry K. 37,917.73
Young, Louise Hazel137,778.57
Young, Marion Esther16,017.37
Young, Steven James19,758.70
Young, Thomas William343,831.37
Young, Vanessa Jane115,743.05
Young, William O. C. 73,651.08
Young-Hall, Brenda Elfrieda13,456.93
Youngash, Ronald W. 173,180.52
Younger, Alastair S. E. 330,612.35
Younger, Ritchie A. L. 160,769.74
Yourchek, Mitchell27,194.81
Yu, Andrew Han613,620.29
Yu, Ian Ka Hung106,777.76
Yu, Lemg-Wan Larry221,184.74
Yu, Patrick W. W. 113,470.78
Yu, Patrick Yiu Ho184,667.31
Yu, Shihao285,080.38
Yu, William Yan157,856.05
Yu, Xiaochuan Jennifer134,850.06
Yuan, G. Bernadette197,854.08
Yue, Anthony179,341.30
Yue, Frank W. L. 279,593.49
Yue, Jenise Ji Wen412,245.17
Yue, Ka-Ming Kevin284,389.24
Yue, Ka-Ping266,059.29
Yuen, Cham-Wah283,368.21
Yuen, Eddie13,225.36
Yuen, Szeming121,381.63
Yuen, Tommy K. H. 293,460.70
Yun, Jennifer Meng-Sup218,565.55
Yun, John Woo-Sup422,242.29
Yuswack, Timothy Joseph121,525.50
Yuzak, Monica Joan180,812.66
Yuzpe, Abraham Albert109,233.74
Yvorchuk, Kenneth Joseph227,663.61

[ CONTENTS | SCHEDULE OF PAYMENTS ]
[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]

Copyright 2001: Queen’s Printer, Victoria, British Columbia, Canada